Haber

Resmi Gazete bugünkü kararları I 14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete sayıları her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama kısmı kanunlar, yürütme ve idare kısmına ilişkin gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün duyuruları Resmi Gazete’de yayımlanır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan 14 Aralık 2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete’nin detayları belli oldu.

Peki, 14 Aralık 2022 Çarşamba tarihli Resmi Gazete sayısında neler var?

İşte bugünkü Resmi Gazete kararları…

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Beşeri Tıbbi Eserlerin Fiyatlandırılmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No: 6546)

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Toplumsal Araştırma ve Yenilik Enstitüsü Kurulmasına İlişkin Karar (Karar No: 6547)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Nisan 2022 tarihinde 25 Kasım 2022 tarihinde imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Anlaşması Ek Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar No: 6548)

RANDEVU KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamaya İlişkin Karar (Karar: 2022/671)

DÜZENLEMELER

–– Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– İç Denetim ve Ön Mali Denetim Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli İşçi Muayenehaneleri Yönetmeliği

–– Beşeri Tıbbi Eserlerin Ruhsatlandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLETİŞİM

–– 2023 Yılı Uzmanlık Taban Fiyat Tarifesi

–– Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği –– İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/3)

KURUL KARARI

–– Devlet Muhasebesi Standardı (DMS 1) Mali Tabloların Sunumu

YARGI DAİRESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2022 tarihli ve 2018/24635 başvuru numaralı kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/11/2022 tarihli kararı ve 2019/6264 sayılı başvuru

YARGI KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

DÜZELTME:

Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Gemilerinin Türkiye İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar No: 6513)

DUYURU BÖLÜMÜ

a – Karar Bildirimleri

b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları

c – Çeşitli Reklamlar

– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu